Buhutu - English


l


l986l986NU19861986
la-laadj > adjRDPRDPRDPAs in {lala'i} 'big.'
la'a1la'aVtrpluck (to)pluck (to)pluck, to
la'a2la'anstemstemstem
la'aila'aiVtr1pull something out (to)pull something out (to)pull something out, toYa lau bena ya la'ai. Hige gonowana.He went to pull it out, but he wasn't able to.ov. synlosi 2suluhi 2ov. syn2pull it out (to)pull it out (to)pull it out, to3pluck (to)pluck (to)pluck, to
la'anala'ananstems (its)stems (its)stems, itsKena mate mwakomwakokona ya susu hasa, ya tahalasi be la'ana ya taumahata.In regard to the bud sheath, the narrow part grows upward, and opens up and the (individual) stems appear.
la'i2la'i1Qanyanyany2QanyoneanyoneanyoneHige tau la'i sadaina yai, pa'ana bofa ya adidili wananaha.There was no one next to him, because the stench was very strong.3Vtrelsewhere ??elsewhere ??4Qelseelse
la'i-la'iVin > adjRDPRDPRDP
-la'ila'in > nbigbig
la'i~ofila'i~ofiVinmature, to becomemature, to becomemature, to becomeMuli yai, gwama wa ya la'i~ofiAfterward the child got big, matured.
la'idila'idi1adjbigbig2nbignessbigness
la'ila'idila'ila'idin1bigness (their)bigness (their)bigness (their)2their importancetheir importance
la'ila'inala'ila'ina1largelargelarge2bigbigbig
la'inala'inanits bignessits bigness
la'iyenla'iyenVtr??????Um Hinau Masali matabahim aluwam ya potifahi pa'ana tataudi luwaga mate ibe kapuwa ti abi lawen la'iyen.You, Hinau Masali, then your pulse is racing, because the two men, might take the magical kaua stone ____.
la'onala'onan1hiphiphip2hipbonehipbonehipboneMaihala bena haba ya kepama, Taumoho wa Diyakobo la'ona ya fatutuya'asi.When the Sun was about to break through, the Man dislocated Jacob's hip.
la'oula'ouVinclearing garden, to beclearing garden, to be
labalabaVtrcarry in one's arms (to)carry in one's arms (to)carry in one's arms (to)ov. synbahei 3bahei 1geukapu1iloloi 1
laba-labaVin > VinRDPRDPRDP
labalabalabalabaVingiving birth, to begiving birth, to be